Home Quotes Quote of the day 1606

Quote of the day 1606

1139
0

มีคนโง่ทั่วๆไปที่ทำผิดตลอดเวลาทุกที่ แต่ก็มีคนโง่ในวอลล์สตรีท ที่คิดว่าเขาต้องเทรดตลอดเวลา

  • Jesse Livermore