FEATURED

Fundamental Analysis

ตัวเลข NFP ล่าสุดของสหรัฐฯ อาจไม่สะท้อนการจ้างงานที่แท้จริง

3 ก.ค.63 สถิติการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ประจำเดือน มิ.ย.63 ออกมาสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ อีกทั้งตัวเลขการว่างงานก็ปรับลดลง 11.1% อย่างไรก็ตาม สถิติดังกล่าวอาจจะไม่ได้สะท้อนภาวะที่แท้จริง เนื่องจากปัจจุบันยังมีประชากรประมาณ 31.5 ล้านคนที่ขอรับสวัสดิการชดเชยช่วงตกงาน ประกอบกับตัวเลขการจ้างงานรวมทั้งหมดในเดือน มิ.ย. ก็ยังน้อยกว่ายอดเดิมในเดือน ก.พ.

Fed ยังคุมเกมตลาดสินเชื่อสหรัฐฯ ผ่านนโยบาย QE แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

30 มิ.ย.63 นายเจโรม เพาเวล ประธาน Fed ออกมาย้ำเตือนถึงความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการควบคุมโรคระบาดของรัฐบาล และการบริหารนโยบายการคลัง อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดระลอกสองในสหรัฐฯ จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังมีสัญญาณที่ดีในตลาดหุ้นทั้งฝั่งสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งสามารถปิดตลาดเป็นบวกเมื่อวานนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องมาตรการ Lockdown ครั้งใหม่