Monday, January 24, 2022

FEATURED

Fundamental Analysis

CURRENCY PAIRS คือ

CURRENCY PAIRS คือ การอ้างอิงมูลค่าของ 2 สกุลเงินที่แตกต่างกัน โดยมีมูลค่าของสกุลเงินหนึ่ง เทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่งCR. Tickmill Thailand

ประเภทของคำสั่งเทรดที่พบได้บ่อยๆ : Stop order

คือคำสั่งที่จะมีผลเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปถึงระดับที่ตั้งไว้อย่างเฉพาะเจาะจง โดยเมื่อราคาเคลื่อนไปถึงจุดที่กำหนดไว้ จุดดังกล่าวก็จะกลายเป็น Market price ใหม่ และคำสั่ง Stop order นั้นก็จะได้รับการตอบสนองในระดับ Market price ที่อยู่ถัดไป (แต่ในทางตรงข้าม ถ้าราคาไม่ได้เคลื่อนไปยังจุดที่ตั้งไว้ คำสั่ง Stop order ก็จะไม่ได้รับการตอบสนอง)