Monday, January 18, 2021

FEATURED

Fundamental Analysis

TECHNICAL INDICATORS : MOVING AVERAGE

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับประเมินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งแสดงถึงราคาเฉลี่ยของสกุลเงินในระยะเวลาหนึ่ง ตามที่กำหนดอินดิเคเตอร์นี้ใช้เพื่อวัด Momentum, ทิศทาง และกำหนดพื้นที่ของแนวรับแนวต้าน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีหลายแบบ ซึ่งรวมไปถึง Simple Moving Average (SMA) , Exponential Moving Average (EMA) , Smoothed...

TECHNICAL INDICATORS : MACD

MACD หรือ MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE ถูกใช้โดยเทรดเดอร์ที่ต้องการจะพิจารณาหาทิศทางและแนวโน้มการกลับตัวของราคา MACD มีค่ามากกว่าและต่ำกว่าค่าศูนย์ ถ้า MACD อยู่เหนือค่าศูนย์จะเป็นการแสดงถึงทิศทางขาขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าต่ำกว่าค่าศูนย์จะเป็นการสัญญาณถึงทิศทางขาลง นั่นคือ เทรดเดอร์จะซื้อสำหรับกรณีแรก และขายเมื่อเกิดกรณีหลัง สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม...