Saturday, July 2, 2022

DON'T MISS

ทองคำยังเป็นขาขึ้นจากความเสี่ยงของการค้าโลก

20 ม.ค.63 ตลาดทองคำยังคงเป็นขาขึ้น แม้การลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐฯ-จีน จะประสบความสำเร็จ แต่นักลงทุนก็ไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งได้อีกในอนาคต เพราะสหรัฐฯ ยังไม่ได้ยกเลิกมาตรการภาษีทั้งหมดต่อจีน ดังนั้น นักลงทุนจึงยังมีความต้องการถือครองทรัพย์สินความเสี่ยงต่ำเพื่อเป็นหลักประกัน อย่างไรก็ตาม ตลาดทองคำยังได้รับปัจจัยลบจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในภาคการก่อสร้าง และธุรกิจค้าปลีกที่ออกมาดี ทำให้ Fed อาจไม่ต้องใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม

XAUUSD 25/02/2021

XAUUSD คู่นี้เป็น pattern แบบ Falling Wedge โดยรูปแบบราคาจาก Time frame 4 ชั่วโมงในระยะสั้นมีแนวโน้มที่ราคาจะลงไปทดสอบที่บริเวณแนวรับระดับ 1760.7150มีจุดทำกำไรที่บริเวณใกล้ๆแนวรับระดับ 1760.7150 และจุดตัดขาดทุนควรสูงกว่าแนวต้านที่บริเวณระดับ 1816.0750 Cr.https://www.facebook.com/clubfxth

แนวโน้ม NZD/JPY 18 มิ.ย.63

แม้ตัวเลขผู้ป่วยในบางรัฐของสหรัฐฯ จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ทางการยังคงยืนยันที่จะเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ดำเนินต่อไป ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับจีนที่เลือกใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกสองแบบเฉพาะเจาะจงพื้นที่เป้าหมาย แทนการใช้มาตรการปิดเมืองอย่างครอบคลุมในการระบาดระลอกแรก สำหรับสกุลเงินดอลล่าร์นิวซีแลนด์ ยังคงมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) เปิดเผยว่านิวซีแลนด์จะใช้นโยบายการคลังนำหน้านโยบายการเงินเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาด COVID-19 โดยนิวซีแลนด์ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะเลือกใช้เครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกหลายช่องทางหากมีความจำเป็นในอนาคต เช่น การขยายกรอบงบประมาณ QE, การใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบ, และการปล่อยเงินกู้ระยะยาวให้สถาบันการเงิน   

LATEST ARTICLES

50FansLike
- Advertisement -

EDITOR PICKS