Home FX Learning and Tips FX Learning – Counter Currency

FX Learning – Counter Currency

1174
0

Counter Currency (สกุลเงินเคาน์เตอร์) คือ สกุลเงินที่สองในคู่สกุลเงิน สกุลเงินเคาน์เตอร์หรือค่าเงินอ้างอิงนี้เป็นส่วนหนึ่งของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์)