Home Courses USD/CHF

USD/CHF

3800
0

USD/CHF หรือในอีกชื่อคือ ‘Swissie’ คือหนึ่งในคู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมในการเทรดฟอเร็กซ์จากทั่วโลก โดยความนิยมนั้นเกิดจากความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนที่แน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐและสวิสเซอร์แลนด์

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก: นโยบายและกิจกรรมที่ธนาคารกลางของสวิสเซอร์แลนด์และธนาคารกลางสหรัฐประกาศออกมา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม:

– การประกาศข้อมูลตัวเลข Swiss Consumer Price Index

– การประกาศข้อมูลตัวเลข The Swiss Purchasing Managers’ Index (PMI)

– ขนาดการสำรองเงินตราต่างประเทศ

– การประกาศข้อมูลตัวเลข KOF Economic Barometer

– การประกาศข้อมูลตัวเลข U.S. Economic Data: Employment data, retail sales, Federal Reserve announcements, ตลอดไปจนถึงตัวเลข CPI และ PMI

ข้อดี: ฟรังก์สวิส มีชื่อเสียงในฐานะของสินทรัพย์ปลอดภัย (safe haven) มีลักษณะความผันผวนต่ำทำให้กลายเป็นสกุลเงินที่มีความต้องการสูงเมื่อสภาวะเศรษฐกิจเกิดความไม่แน่นอน หรือมีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นในตลาด สวิสเซอร์แลนด์คือประเทศที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และเป็นกลาง ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารในรูปแบบอนุรักษ์นิยม และความมั่นคงของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ ebook การเทรดคู่สกุลเงินหลัก : ข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ ใน https://www.tickmill.com/th/education/ebooks