Home Fundamental USD มีทิศทางแข็งค่าหลังการประชุม FOMC เมื่อวานนี้

USD มีทิศทางแข็งค่าหลังการประชุม FOMC เมื่อวานนี้

5004
0

18 มี.ค.64

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ประชุม FOMC ประเมินว่าภาวะเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างมั่นคง เพราะ GDP ขยายตัวได้ต่อเนื่องจาก 4.2% ในเดือน ธ.ค.63 เป็น 6.5% ในเดือน ม.ค.64 และมีระดับเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.4% (จากเดิม 1.8% ในเดือน ธ.ค.63) นอกจากนี้ สถิติการว่างงานก็ฟื้นตัวเร็วกว่าที่ประเมินไว้เมื่อเดือน ธ.ค.63 โดยประเมินว่าตัวเลขจะลดลงเหลือเพียง 4.5% ภายในปีนี้ (จากตัวเลขเดิมคือ 5% เมื่อเดือน ธ.ค.63)

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนสนใจติดตามท่าทีของ FED หลังจากนี้ต่อไป โดยเชื่อว่าดอลล่าร์สหรัฐฯ จะแข็งค่า ตามที่ FOMC ประเมินการขยายตัวของ GDP อัตราเงินเฟ้อ และระดับการว่างงาน ว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม FOMC ยืนยันว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเดิมไปจนถึงอย่างน้อยในปี 66 และไม่ถือว่าการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรเป็นข้อห่วงกังวลสำคัญ

ทั้งนี้ บอร์ดบริหาร FED จำนวน 4 คน ประเมินว่าอาจต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 65 ส่วนอีก 7 คน ประเมินว่าจะปรับขึ้นในปี 66 ตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งสถานการณ์นี้ทำให้นักลงทุนเชื่อว่า FED พยายามสงวนท่าทีเพื่อจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป ขณะที่ประธาน FED ก็ยอมรับว่าระดับเงินเฟ้อที่จะเริ่มสูงขึ้นในเดือน มี.ค. และ เม.ย. เป็นปัจจัยเสี่ยงแต่จะส่งผลกระทบเพียงในระยะสั้น  

Technical Views

ดัชนีดอลล่าร์สหรัฐฯ (DXY) อยู่ในช่วงปรับฐาน หลังจากเคลื่อนไหวพ้นช่วง bearish channel ขึ้นมาอยู่ในระดับ pivot zone บริเวณ 91.74 โดยหลังจากนี้มีความเป็นไปได้ที่จะปรับฐานลงมาทดสอบระดับ 82.82 ก่อนจะแข็งค่าต่อไปที่ประมาณ 90.50 หรือ 94.38

ที่มา https://www.tickmill.com/blog/upside-risks-for-usd-following-fomc

เปิดบัญชีเทรดกับ Tickmill https://secure.tickmill.com/users/register