Home FX Learning and Tips Today’s Tip – Make a plan and stick to it

Today’s Tip – Make a plan and stick to it

837
0

วางแผนแล้วปฏิบัติอย่างเคร่งครัด-การวางแผนการเทรดเป็นสิ่งสำคัญของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งรวมถึงการตั้งเป้าหมายผลกำไร ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ วิธีการเทรด และเกณฑ์การประเมิน