Home Fundamental Lockdown รัฐวิคตอเรีย สะเทือนเศรษฐกิจออสเตรเลีย

Lockdown รัฐวิคตอเรีย สะเทือนเศรษฐกิจออสเตรเลีย

3979
0

14 ส.ค.63

นายฟิลิป โลว (Philip Lowe) ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) แสดงความเห็นถึงผลกระทบของการกลับมาใช้มาตรการ Lockdown ในรัฐวิคตอเรีย ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายของประชาชน รวมทั้งการบริโภคและการลงทุน เนื่องจากครัวเรือนและธุรกิจเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงปัจจัยเรื่องอุปสงค์ที่หดตัวลง โดยเฉพาะในภาคการก่อสร้างซึ่งหลายบริษัทต่างต้องปรับลดขนาดโครงการ

ทั้งนี้ สำหรับรัฐวิคตอเรีย มีสัดส่วน GDP ประมาณ 25% ของประเทศ โดยมีประชากรกว่า 5 ล้านคนที่ต้องกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งทำให้ RBA มีความกังวลว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยประเมินว่า GDP ของรัฐวิคติเรียอาจหดตัวลงประมาณ 2% และทำให้ยอดการขยายตัวของ GDP รวมทั้งประเทศในปีนี้ หดตัวประมาณ 6% และ 5% ในปี 64   

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการ RBA มีความเห็นว่าออสเตรเลียยังมีการฟื้นตัวดีกว่าอีกหลายประเทศ ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเงิน AUD ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังนั้น RBA จึงมีแนวโน้มจะไม่แทรกแซงให้เงินอ่อนค่าลง ส่วนประเด็นการว่างงานซึ่งเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 7.5% ในเดือน ก.ค. นั้น RBA คาดว่าตัวเลขรวมของทั้งปีจะพุ่งสูงขึ้นเป็น 10% ก่อนจะค่อยๆ ปรับลดลงจนเหลือราว 7% หลังปี 63 เป็นต้นไป

Technical Views : AUD/USD (ราคากลาง .6815)

AUD/USD เคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ที่แนวต้าน .7201โดยยังมีค่าเฉลี่ย 50DMA เป็นบวก ดังนั้น จึงคาดว่าจะยังเป็นขาขึ้นต่อไปได้ถึงประมาณ .7508