Home FX Learning and Tips FX Learning – Arbitrage

FX Learning – Arbitrage

1300
0

Arbitrage (การเก็งกำไร) กลยุทธ์การเลือกซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินชนิดเดียวกันในเวลาเดียวกัน เพื่อหาโอกาสทำกำไรจากส่วนต่างราคาเล็กน้อยในแต่ละตลาด