Home Courses DAY TRADING การเทรดระหว่างวัน

DAY TRADING การเทรดระหว่างวัน

4241
0

Day trading คือการซื้อและขายตราสารการเงินภายในวันเดียวกัน สร้างผลกําไรจากการเคลื่อนที่ระยะสั้น รูปแบบการเทรดนี้ต้องใช้ทักษะ เวลา และวินัยสูง เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับผู้ที่มีเวลาตลอดวันที่จะเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของตลาด

การเทรดกลยุทธ์ Day trading ประกอบไปด้วย:

Scalping

คือรูปแบบการเทรดที่สั้นที่สุดจากทั้งหมด และเป็นที่นิยมมากในหมู่ Day traders ผู้ซึ่งพยายามหาโอกาสจากการเคลื่อนไหวระยะสั้นของราคาของสกุลเงิน เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้อาจเทรด 10 ถึง 100 ครั้งในภายในวันเดียว เทรดเดอร์แบบ Scalpers นี้มักใช้ความรู้จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ประกอบกับการใช้ Technical indicators Scalping อาจดูง่ายเมื่อมองผ่านๆ เพราะว่าสามารถผลกำไรในเวลาสั้นๆ ด้วยเวลาไม่กี่นาที อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์แบบ Scalper นี้จะต้องมีวินัยในการตัดสินใจสูง ไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาด

Trend trading

คือการที่เทรดเดอร์จะเข้าสถานะเทรด โดยพิจารณาจากทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา ไม่ว่าในทิศทางขึ้นหรือลง หลักการของการเทรดประเภทนี้ คือ เปิดสถานะเทรด Long position (buy) เมื่อแนวโน้มอยู่ในทิศทางขาขึ้น เปิดสถานะ Short (sell) เมื่อแนวโน้มอยู่ในทิศทางขาลง สามารถปรับใช้ได้กับทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว เทรดเดอร์จะเปิดสถานะเทรดเอาไว้ให้นานที่สุด ตราบที่แนวโน้มนั้นยังไม่มีรูปแบบที่จะจบ ซึ่งการระบุแนวโน้มไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ยังมีตัวบ่งชี้ที่สําคัญหลายตัวที่ช่วยให้สามารถระบุรูปแบบของทิศทางราคา เช่น Moving Averages ที่แสดงข้อมูลความสามารถของราคาสกุลเงินในอดีตด้วยไทม์เฟรมที่หลากหลาย (เช่น 200 วัน 50 วัน 20 วันและ 10 วัน) , RSI Index , Momentum oscillator และ ADX Index ซึ่งใช้ เป็นตัววัดความแข็งแกร่งของเทรนด์

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ ebook การเทรดคู่สกุลเงินหลัก : ข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ ใน https://www.tickmill.com/th/education/ebooks