Home Fundamental เศรษฐกิจของซิมบับเวจะดีขึ้นจริงหรือไม่?

เศรษฐกิจของซิมบับเวจะดีขึ้นจริงหรือไม่?

3823
0

อาศัยเงินดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกับระบบเงินในท้องถิ่นที่ตรึงกับค่าเงินดอลลาร์ เศรษฐกิจไม่ได้อยู่ในสถานะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้ออีกต่อไป แต่ประเทศยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารยาและเชื้อเพลิงอย่างรุนแรง

เมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่ของซิมบับเวได้รื้อฟื้นการประกาศใช้สกุลเงินดอลลาร์ซิมบับเว (Zimbabwean dollar) อีกครั้ง ในฐานะเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ

Sibusiso Moyo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น

แต่เขาพูดถูกหรือไม่?

ความกลัวที่จะกลับคืนสู่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

มีความกังวลที่ว่าการรื้อฟื้นเงินดอลลาร์ซิมบับเว จะนำกลับไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรง ซึ่งส่งผลต่อเงินออมและอัตราค่าจ้างแรงงาน

ตัวเลขล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา ในเดือนพฤษภาคมเป็น 98% และในเดือนมิถุนายนเงินเฟ้อประจำปีอยู่ที่ 176% ถึงแม้การเพิ่มขึ้นของระดับเงินเฟ้อจะใกล้เคียงกับทศวรรษที่ผ่านมา แต่แนวโน้มยังไม่ได้รับการกระตุ้น ดังนั้นการประกาศใช้สกุลเงินใหม่ในเวลานี้ค่อนข้างเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน

นอกจากนี้ยังมีการถกเถียงกันถึงจำนวนตัวเลขอย่างเป็นทาง ของการเพิ่มขึ้นของสินค้าในร้านค้าและที่สถานีบริการน้ำมัน นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำกล่าวว่ามีแนวโน้มว่าค่าครองชีพสูงกว่าตัวเลขที่ทางการระบุ

Cr: Reality Check BBC