Home Uncategorized รูปแบบกราฟแพทเทริน

รูปแบบกราฟแพทเทริน

3160
0

รูปแบบกราฟแพทเทริน (Price Action/Chart Patterns)

การอ่านสัญาณที่ปรากฎในกราฟราคา ช่วยให้เราสามารถพยากรณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของมูลค่า และบ่งบอกแนวโน้มของราคาได้ค่อนข้างแม่นยำ ซึ่งรูปแบบกราฟมีหลากหลาย เมื่อจัดกลุ่มเป็นแพทเทรินจะเห็นรูปแบบสำคัญที่พบบ่อย 6 แบบ ได้แก่

  1. Head & Shoulders
  2. Over & Under
  3. Descending Triangle / Ascending Triangle
    4 Double Top / Double Bottom
  4. Bearish Rectangle / Bullish Rectangle
    6 Bearish Flag / Bullish Flag

เรียนรู้เรื่องรูปแบบกราฟแพทเทรินเพิ่มเติมที่ Ebook ClubFX ภาษาไทยเพื่อคนไทย ให้ข้อมูลและความรู้เบื้องต้นในการเทรด Forex อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://clubfx.com/ebook/e-bookTH-TICxClubfx.pdf