Home FX Learning and Tips Today’s Tip – Check your emotion

Today’s Tip – Check your emotion

1325
0

เพราะอารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจ ดังนั้นควรปรับอารมณ์ของคุณก่อนเข้าเทรด