Home Quotes Quote of The day 0804

Quote of The day 0804

1166
0

“สิ่งที่ดูเหมือนสูงและเสี่ยงเกินไปสำหรับคนส่วนใหญ่ มักจะสูงขึ้น และสิ่งที่ดูเหมือนต่ำและราคาถูก มักจะลดลง” – William O’Neil.