Home Courses MEAN REVERSION และ NEWS TRADING

MEAN REVERSION และ NEWS TRADING

6600
0

MEAN REVERSION

การเทรด Mean reversion คือการเทรดโดยการพิจารณาเส้นค่าเฉลี่ยของสกุลเงิน – Moving Average ว่าเป็นข้อมูลที่ใช้อ้างอิงราคาโดยเฉลี่ยที่แสดงถึงระดับปกติ เมื่อราคามีการหนีจากเส้นค่าเฉลี่ยมากเกินไป จะแสดงถึงสภาวะผิดปกติ และเทรดเดอร์จะเชื่อว่าราคาที่เกิดภาวะผิดปกติจะต้องวิ่งกลับไปหาเส้นค่าเฉลี่ยอีกครั้งเมื่อความผิดปกติมีนัยยะสำคัญลดลง การเทรดรูปแบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งซื้อและขาย

NEWS TRADING

การเทรดข่าว – Trading the news เป็นส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์ของนักลงทุนหลายๆคน  โดย Day traders อาจเทรดข่าวประมาณสองครั้งต่อวัน ขณะที่นักลงทุนแบบอื่นๆ อาจจะใช้กลยุทธ์เทรดข่าวในไทม์เฟรมที่มีขนาดยาวนานกว่า ซึ่งรูปแบบการเทรดก็จะเป็นตามชื่อของมัน คือ เปิดสถานะเทรด Long เมื่อข่าวประกาศ และถือต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมี สัญญาณกลับตัว คู่สกุลเงินใดๆ อาจมีการขึ้นหรือลงหลายรอบอย่างรุนแรง หลังมีการประกาศข่าวหรือข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจ  นั่นหมายถึงการเทรดของคุณจะต้องพบกับความผันผวนที่มากขึ้น และอาจทำให้ค่า Slippage สูงขึ้น

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ ebook การเทรดคู่สกุลเงินหลัก : ข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ ใน https://www.tickmill.com/th/education/ebooks