Home FX Learning and Tips FX Learning – TRADING HALT

FX Learning – TRADING HALT

889
0
  • TRADING HALT(หยุดการซื้อขาย)
    เป็นการที่ให้หยุดการซื้อขายชั่วคราว ไม่ใช่การระงับการซื้อขาย
    แต่หยุดเพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง