Home FX Learning and Tips FX Learning – Bullish

FX Learning – Bullish

1468
0
  • BULLISH (ตลาดกระทิง) เมื่ออารมณ์ของตลาดเป็นเหมือนกระทิง(ขาขึ้น) หมายความว่าราคาจะสูงขึ้น