Home FX Learning and Tips FX Learning – BIS

FX Learning – BIS

1180
0

BIS (Bank for International Settlements) คือ ธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ในเมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อันมีธนาคารกลางของประเทศต่างๆเป็นหุ้นส่วน เป็นนายธนาคารสำหรับบรรดาธนาคารกลาง มักทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการตลาดระหว่างธนาคารกลางของแต่ละประเทศ