Home Fundamental Fed ยังคุมเกมตลาดสินเชื่อสหรัฐฯ ผ่านนโยบาย QE แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

Fed ยังคุมเกมตลาดสินเชื่อสหรัฐฯ ผ่านนโยบาย QE แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

3891
0

30 มิ.ย.63

นายเจโรม เพาเวล ประธาน Fed ออกมาย้ำเตือนถึงความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการควบคุมโรคระบาดของรัฐบาล และการบริหารนโยบายการคลัง อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดระลอกสองในสหรัฐฯ จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังมีสัญญาณที่ดีในตลาดหุ้นทั้งฝั่งสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งสามารถปิดตลาดเป็นบวกเมื่อวานนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องมาตรการ Lockdown ครั้งใหม่

ทั้งนี้ มีนักวิเคราะห์จากบริษัท Morgan Stanley ให้ความเห็นว่า รัฐบาลสหรัฐฯ มีความพร้อมในการรับมือโรคระบาดครั้งนี้มากกว่าครั้งแรก อีกทั้งยังมีปัจจัยบวกจากการให้ความช่วยเหลือผ่านนโยบายการคลัง ซึ่งจะเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับธุรกิจสถาบันการเงินว่าจะไม่เกิดวิกฤตหนี้เสียตามมา นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการผ่านกฎหมายสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าอัตราดอกเบี้ยสำหรับสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้กู้ยืมจะต้องไม่ตกต่ำจนเกินไป (รวมไปถึงมูลค่าของหนี้ด้วย) จึงจะเป็นสภาวะที่เอื้อให้สถาบันการเงินขยายการปล่อยสินเชื่อแก่ลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว