Home Fundamental Fed ขยายระยะเวลาโครงการเยียวยาเศรษฐกิจ

Fed ขยายระยะเวลาโครงการเยียวยาเศรษฐกิจ

3844
0

29 ก.ค.63

เมื่อวานนี้ Fed ประกาศขยายระยะเวลาให้กู้ยืมเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจไปจนถึงสิ้นปี 63 เนื่องจากสวัสดิการช่วยเหลือผู้ว่างงานในห้วงสถานการณ์โรคระบาดกำลังจะสิ้นสุดลงในเดือน ก.ค. ซึ่งหลังจากนี้จะมีการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มดังกล่าวต่อไปผ่านการเบิกจ่ายตรง รวมทั้งการต่ออายุสินเชื่อให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก นอกจากนี้ การขยายโครงการช่วยเหลือดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงกลุ่มสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งกำหนดระยะเวลาเดิมจะสิ้นสุดในเดือน ก.ย. ด้วย

ส่วนการประชุมของ FOMC (คณะกรรมการนโยบายการเงินของ Fed) ล่าสุดมีแนวโน้มจะยังไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ แต่สถานการณ์โรคระบาดที่เลวร้ายมากขึ้นโดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันสูงกว่า 1,000 คน กำลังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในอนาคต ว่าจะต้องมีการบังคับใช้มาตรการ Lockdown อีกหรือไม่ และจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจเป็นมูลค่าเท่าไร โดยขณะนี้แต่ละรัฐต่างมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันในเรื่องมาตรการเปิดเมือง      

Technical Views: USD/JPY (ราคากลาง 106)

USD/JPY เคลื่อนไหวเป็นขาลง โดยอ่อนค่าต่ำกว่าแนวรับหลักที่ระดับ 106 และมีทิศทางเคลื่อนไหวต่อไปยังบริเวณ 104.63 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของปี 62 และมีโอกาสที่จะลงไปได้ถึง 103.09 หลังจากนี้