Home Fundamental EUR/USD อ่อนค่า หลังจากตัวเลข PMI สภาพยุโรปชะลอการฟื้นตัว

EUR/USD อ่อนค่า หลังจากตัวเลข PMI สภาพยุโรปชะลอการฟื้นตัว

3847
0

21 ส.ค.63

การแถลงข่าวของ ECB ประจำเดือน ก.ค. ที่ผ่านไปเมื่อวานนี้ มีการเน้นย้ำหลายครั้งถึงสภาวะ “ความไม่แน่นอน” ของเศรษฐกิจยุโรป โดย ECB ระบุว่าจำเป็นจะต้องแยกความแตกต่างให้ออก ระหว่างการปรับฐาน (rebound) กับการฟื้นตัว (recovery) ดังนั้น จึงยังไม่สามารถฟันธงได้ว่า การขยายตัวที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันจะถือว่าเป็นการฟื้นตัวหรือไม่ เนื่องจากดัชนี PMI ของสหภาพยุโรปประจำเดือน ส.ค.63 ที่มีการรายงานในวันนี้ ก็ออกมาตกต่ำกว่าระดับที่คาดการณ์  

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเทขาย EUR/USD ปริมาณมาก โดยก่อนหน้านี้ที่มีการฟื้นตัวในห้วงเดือน ก.ค. นั้น เป็นผลมาจากการเยียวยาโดยผ่านการใช้นโยบายการเงิน ทั้งนี้ หากมีการกลับมาใช้นโยบายการเงินตามปกติ (normalizing) เร็วเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ ดังนั้น จึงมีแนวโน้มว่า ECB จะยังคงไม่ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปี หลังจากนี้

อย่างไรก็ดี ECB ยังได้กล่าวถึงปัจจัยบวกต่อระบบเศรษฐกิจ ที่เป็นผลมาจากการซื้อทรัพย์สินปริมาณมหาศาล ตามนโยบาย Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) นอกจากนี้ ECB ยังมีมุมมองว่าผลการรายงานสภาวะเศรษฐกิจตลอดห้วงหลายเดือนที่ผ่านมา ในภาพรวมถือว่ามีภาพลักษณ์ที่เป็นบวกมากกว่าลบ