Home FS Fundamental DAILY NEWS – ข่าวเด่นเศรษฐกิจ 6 พ.ย.62

DAILY NEWS – ข่าวเด่นเศรษฐกิจ 6 พ.ย.62

3348
0

1. อัตราการว่างงานในนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นเป็น 4.2%

    ตัวเลขการว่างงานของนิวซีแลนด์ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นจาก 3.9%  เป็น 4.2%.  ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 4.1% แต่ในขณะเดียวกัน ตัวเลขการจ้างงานกลับเพิ่มขึ้น 0.2% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0.3% อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าตัวเลขภาคแรงงานดังกล่าว ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อมติที่ประชุมธนาคารกลางนิวซีแลนด์ในสัปดาห์หน้า ซึ่งมีแนวโน้มจะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจที่ชะลอตัว   

2. Fed จะคงนโยบายเดิมไว้อย่างน้อย 6-9 เดือน

    นาย Thomas Barkin ผู้ว่าการธนาคารรัฐเวอร์จิเนีย เปิดเผยว่า Fed จะชะลอการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน ไปราวๆ 6-9 เดือน เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของมาตรการผ่อนคลายทางการเงินที่ใช้ไปแล้วในขณะนี้ รวมทั้งเพื่อประเมินความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของนโยบายการเงินที่บังคับใช้ในประเทศได้ อย่างไรก็ตาม นาย Thomas Barkin ไม่ใช่กรรมการที่มีสิทธิโหวตในที่ประชุม FOMC

3. กำหนดการรายงานข่าวสารที่สำคัญ

15:00 GMT แคนาดา : ดัชนี PMI จาก Ivey Business Activity Index

15:30 GMT สหรัฐฯ : ตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรอง จากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ

————————————–
สนับสนุนข้อมูลโดย FortFS 
https://www.facebook.com/ffs.trading.th/