Home Fundamental Daily Commodity Outlook 22 มิ.ย.63

Daily Commodity Outlook 22 มิ.ย.63

3856
0

หุ้นเอเชียเปิดตลาดสัปดาห์นี้ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางและไม่มีทิศทางชัดเจน เพราะนักลงทุนต่างรอประเมินสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ระลอกสอง ในขณะที่สหรัฐฯ ทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และเปิดการท่องเที่ยวเพื่อรักษาภาวะเศรษฐกิจ ท่ามกลางแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น

ผลจากบรรยากาศดังกล่าว รวมทั้งสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่ตึงเครียดมากขึ้นในกรณีจีน-ฮ่องกง ได้ส่งผลให้แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลง และทองคำกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง ส่วนแร่ทองแดงมีราคาตกต่ำลง ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวแบบ sideway และดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าเล็กน้อย