Home Uncategorized Bid Ask และ Spread

Bid Ask และ Spread

2117
0

ทำความเข้าใจกับ Bid Ask และ Spread
ตัวอย่างเช่น การซื้อ-ขายคู่สกุลเงินยูโรกับดอลล่าร์ EUR/USD

หากเราต้องการขาย EUR/USD =1.10734 (การส่งคำสั่ง “ขาย” เรียกว่า “short” EUR/USD)
หมายความว่า เราขาย EUR และซื้อ USD ซึ่งก็คือนำเงินยูโรไปแลกเป็นดอลล่าร์ โดยขาย 1 EUR ในราคา Ask price = 1.10734 USD

หากเราต้องการซื้อ EUR/USD =1.10733 (การส่งคำสั่ง “ซื้อ” เรียกว่า “Long” EUR/USD)
หมายความว่า เราซื้อ EUR และขาย USD ซึ่งก็คือนำเงินดอลล่าร์ไปแลกเป็นเงินยูโร โดยซื้อ 1 EUR ในราคา Bid price = 1.10733 USD

และ Spread ก็คือส่วนต่างระหว่าง Bid price และ Ask price ซึ่งจะมากหรือน้อย ผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างไรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้น

Ebook ClubFX ภาษาไทยเพื่อคนไทย ให้ข้อมูลและความรู้เบื้องต้น เรียนรู้เรื่องการเทรด Forexเพิ่มเติม ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://clubfx.com/ebook/e-bookTH-TICxClubfx.pdf