Home Fundamental แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการคลัง กับสัญญาณการขยายตัวของเงินเฟ้อในสหรัฐฯ

แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการคลัง กับสัญญาณการขยายตัวของเงินเฟ้อในสหรัฐฯ

4201
0

12 ม.ค.64

นักลงทุนคาดการณ์ว่า Fed อาจปรับนโยบายการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติ (normalization) เร็วกว่ากำหนด โดยคาดว่าอาจเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในหกเดือนแรกของปีนี้ (จากเดิมที่คาดว่าจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปอย่างน้อยจนถึงปี 66) เนื่องจากระดับเงินเฟ้อในระบบพันธบัตรขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งล่าสุดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้นจาก 0.92% เป็น 1.15% ทำให้การใช้ตราสารหนี้มารองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมีต้นทุนสูงขึ้น อีกทั้งนักลงทุนยังคาดหวังให้มีการชดเชยผลตอบแทนพันธบัตรที่มีแนวโน้มจะลดลงเพราะผลกระทบของเงินเฟ้อด้วย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน หรือ Core PCE ยังคงที่อยู่ในระดับเดิม ดังนั้น การขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปกับอัตราเงินเฟ้อในภาคการเงินอาจไม่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันก็ได้ แต่การคาดการณ์ในเชิงลบดังกล่าวก็จะยังเป็นปัจจัยลบต่อความคาดหวังเกี่ยวกับเศรษฐกิจในเดือนต่อไป ก่อนที่ใครจะสามารถล่วงรู้ได้ว่าคาดการณ์ดังกล่าวนั้นเกินความจริงหรือไม่ โดยถ้าหลังจากนี้อัตราเงินเฟ้อที่วัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคยังขยายตัวลดลง ก็จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในภาคการเงินขยายตัวลดลงตามเช่นเดียวกัน แต่หากเป็นไปในทางตรงข้าม เงินเฟ้อในภาคการเงินก็จะปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกันด้วย

นอกจากนี้ การคาดการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้นโยบายการคลัง เพราะถ้าเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นจริง ภาระดอกเบี้ยที่รัฐบาลจะกู้เงินจาก Fed มาใช้จ่ายจำนวน 1 ล้านล้านดอลล่าร์ฯ ก็จะพุ่งทะยานและก่อปัญหาได้

เปิดบัญชีเทรดกับ Tickmill https://secure.tickmill.com/users/register