Home Fundamental แนวโน้ม NZD/JPY 18 มิ.ย.63

แนวโน้ม NZD/JPY 18 มิ.ย.63

3618
0

แม้ตัวเลขผู้ป่วยในบางรัฐของสหรัฐฯ จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ทางการยังคงยืนยันที่จะเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ดำเนินต่อไป ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับจีนที่เลือกใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกสองแบบเฉพาะเจาะจงพื้นที่เป้าหมาย แทนการใช้มาตรการปิดเมืองอย่างครอบคลุมในการระบาดระลอกแรก

สำหรับสกุลเงินดอลล่าร์นิวซีแลนด์ ยังคงมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) เปิดเผยว่านิวซีแลนด์จะใช้นโยบายการคลังนำหน้านโยบายการเงินเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาด COVID-19 โดยนิวซีแลนด์ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะเลือกใช้เครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกหลายช่องทางหากมีความจำเป็นในอนาคต เช่น การขยายกรอบงบประมาณ QE, การใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบ, และการปล่อยเงินกู้ระยะยาวให้สถาบันการเงิน   

ส่วนสกุลเงินเยนนั้น ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยนแปลงนโยบาย แม้ในภาพรวมจะแสดงทิศทางของการใช้นโยบายแบบผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งจะต้องติดตามต่อไปโดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของดอลล่าร์สหรัฐฯ  

Technical Views :

NZD/JPY เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง pivot zone ได้ต่อเนื่องที่บริเวณ 68.70 ซึ่งยังปรากฏสัญญาณเข้าซื้อ โดยหากแข็งค่าได้เหนือระดับ 69.50 ก็จะมีทิศทางเป็นขาขึ้นต่อไปหลังจากมีการปรับฐานลง (ในรูปแบบเดียวกับ cycle ที่เคยเกิดขึ้นในเดือน เม.ย.-พ.ค. ที่ผ่านมา) และถ้าในบริเวณ 69.50 มีปริมาณเข้าซื้อหนาแน่นพอ ก็อาจแข็งค่าต่อได้ถึง 73.50 และ 77.35