Home Fundamental เงินยูโรแข็งค่าหลังจาก ECB แถลงชี้แจงทิศทางนโยบาย

เงินยูโรแข็งค่าหลังจาก ECB แถลงชี้แจงทิศทางนโยบาย

1590
0

แม้ว่าที่ประชุม ECB วันนี้จะไม่ได้ประกาศยกเลิกการผ่อนคลายนโยบายการเงิน แต่ก็เปิดเผยว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยจะเริ่มจากการลดวงเงินซื้อสินทรัพย์ในโครงการ Pandemic Emergency Purchase Program หรือ PEPP

สำหรับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ ECB หลายคนได้ออกมาหารือกันอย่างเปิดเผยเรื่องความเสี่ยงของการอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเวลานานเกินไป โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ต่างแสดงความเห็นผ่านสื่อมวลชน ว่าโครงการ PEPP ควรสิ้นสุดลงภายในเดือน มี.ค. ปีหน้า แต่ประเด็นนี้จะยังคงเป็นที่ถกเถียงกันต่อไป

จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้มีความกดดันน้อยลงต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ Nomura คาดการณ์ว่า ECB จะสามารถยุติโครงการ PEPP ได้ภายในไตรมาส 2 ของปี 65 ซึ่งจะต้องรอติดตามการเปิดเผยข้อมูลจาก ECB เป็นระยะ อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ของ ECB ล่าสุดนี้มีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่  

1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังคงอยู่ที่ -0.5% ขณะที่ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ 0%

2) การขยายตัวของเงินเฟ้ออาจสูงกว่าระดับเป้าหมายเป็นการชั่วคราว ซึ่งบ่งชี้ว่าการที่เงินเฟ้อสูงขึ้นในช่วงเดือนแรกๆ อาจไม่ใช่ปฏิกิริยาต่อการยกเลิกนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของ ECB ปรากฏกรณ์ดังกล่าวจึงอาจไม่มีอิทธิพลต่อตลาดมากเท่าที่มีคาดการณ์แนวโน้ม

3) การซื้อสินทรัพย์รายเดือนจะยังดำเนินต่อไปในวงเงิน 20 ล้านยูโร เป็นระยะเวลายาวนานตราบเท่าที่มีความจำเป็น โดยเมื่อสามารถยุติโครงการดังกล่าวแล้ว ECB จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย