Home Tickmill Fundamental อังกฤษประกาศ Lockdown

อังกฤษประกาศ Lockdown

3373
0

24 มี.ค.63

ในที่สุดเมื่อวานนี้ นายบอริส จอนห์นสัน นรม.อังกฤษ ได้สั่งใช้มาตรการ Lockdown โดยถ่ายทอดประกาศผ่านโทรทัศน์ “เพื่อปกป้องระบบสาธารณสุข (NHS) และประชาชนอังกฤษ” หลังจากที่รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องการรับมือกับไวรัส COVID-19 ในขณะที่ประเทศอื่น เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน ได้สั่งใช้มาตรการ Lockdown ไปก่อนเป็นเวลานาน

อย่างไรก็ตาม มาตรการล่าสุดของ นรม.อังกฤษ ได้รับกระแสตอบรับที่ดี รวมทั้งจากนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม ซึ่งส่งผลเป็นปัจจัยบวกให้เงินปอนด์กลับมาแข็งค่าอีกครั้ง

Technical Review : EUR/GBP (ราคากลาง 0.9097)

เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นมาทดสอบเพดาน 0.9311 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของราคาในปี 60 และ 62 โดยมีสัญญาณทางเทคนิคยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ทั้งนี้ มีโอกาสเกิดการปรับฐานลงบริเวณ  R1 ที่ระดับ 0.9097

สำหรับคำสั่ง Lockdown ของอังกฤษ อนุญาตให้ประชาชนออกจากที่พักอาศัยเฉพาะกรณีต่อไปนี้

     – จับจ่ายซื้ออาหารและยา โดยพยายามจำกัดจำนวนครั้งที่ออกไปซื้อให้น้อยที่สุด

     – ออกกำลังกายกลางแจ้งโดยลำพัง หรือไปกับสมาชิกในครัวเรือนได้เพียงหนึ่งคน

     – เดินทางเพื่อไปรับบริการทางการแพทย์ รวมทั้งรับส่งบุตรหลานที่อายุไม่เกิน 18 ปี ไปยังที่พักอาศัยของผู้ปกครองหรือโรงเรียน

     – เดินทางไป-กลับ จากสถานที่ทำงานในกรณีจำเป็นซึ่งไม่อาจทำงานจากที่บ้าน

     – ขอความร่วมมือรักษาระยะห่างกับบุคคลอื่นในพื้นที่สาธารณะ และยกเลิกการจัดกิจกรรมที่จะต้องมีการรวมตัว เช่น งานแต่งงาน พิธีรับศีล และพิธีทางศาสนาอื่นๆ ยกเว้นกรณีงานศพ อนุญาตให้เฉพาะญาติใกล้ชิดเข้าร่วมพิธี

สำหรับร้านค้าที่อนุญาตให้เปิดบริการ ได้แก่

     – ร้านอาหาร อนุญาตเฉพาะบริการสั่งกลับบ้าน

     – ปั๊มน้ำมัน, อู่ซ่อมรถยนต์, ร้านซักรีด, ธนาคาร, ร้านเครื่องมือ Hardware และ คลินิกสัตวแพทย์