Home Courses ประเภทของคำสั่งเทรดที่พบได้บ่อยๆ : Stop order

ประเภทของคำสั่งเทรดที่พบได้บ่อยๆ : Stop order

6495
0

คือคำสั่งที่จะมีผลเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปถึงระดับที่ตั้งไว้อย่างเฉพาะเจาะจง โดยเมื่อราคาเคลื่อนไปถึงจุดที่กำหนดไว้ จุดดังกล่าวก็จะกลายเป็น Market price ใหม่ และคำสั่ง Stop order นั้นก็จะได้รับการตอบสนองในระดับ Market price ที่อยู่ถัดไป (แต่ในทางตรงข้าม ถ้าราคาไม่ได้เคลื่อนไปยังจุดที่ตั้งไว้ คำสั่ง Stop order ก็จะไม่ได้รับการตอบสนอง)


ดังนั้น คำสั่ง Stop order จึงใช้สำหรับป้องกันความเสียหายจากความเคลื่อนไหวขึ้น-ลงของราคาทรัพย์สินได้ รวมทั้งในกรณีที่ต้องการซื้อ-ขายทรัพย์สินเมื่อราคามีการเคลื่อนผ่านระดับที่ต้องการ ทั้งนี้ สามารถกำหนดคำสั่งได้ 2 แบบ คือ


1. BUY Stop

คือคำสั่งให้ซื้อ เมื่อราคาเคลื่อนขึ้นมาถึงจุดที่ตั้งไว้ (สูงกว่า Market order) ทำให้สามารถทำกำไร หรือ Take profit เมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดที่คาดหมาย


2. SELL Stop

หรือ Stop loss คือคำสั่งให้ขายเมื่อราคาเคลื่อนลงมาถึงจุดที่ตั้งไว้ (ต่ำกว่า Market order) จึงสามารถช่วยจำกัดความเสียหายเมื่อราคาทรัพย์สินตกต่ำลงในภายหลัง เพราะเมื่อราคาตกลงมาถึงจุดที่กำหนดแล้ว คำสั่ง Sell stop จะมีผลให้เกิดการขายทรัพย์สินนั้นออกไปในราคาตลาดหลังจากจุดดังกล่าว (ที่ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ห่างจากจุดที่กำหนด stop ไว้เป็นระยะเท่าไร)


ข้อดี :

– ทำให้สามารถกำหนดระดับราคาที่ต้องการซื้อ-ขาย ได้ล่วงหน้า

– ช่วยให้สามารถจำกัดระยะการขาดทุนหรือระยะทำกำไรตามที่ต้องการ รวมทั้งช่วยในการกำหนดมูลค่าของ loss หรือ profit ณ ระดับที่คาดหมายไว้


ข้อเสีย :

– คำสั่งมีโอกาสที่จะไม่ได้รับการตอบสนอง

– ไม่อาจระบุแน่นอนได้ว่าราคาที่คำสั่งจะได้รับการตอบสนองนั้น จะห่างจากจุดที่กำหนด stop ไว้เท่าไร


ตัวอย่าง : EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1.20000 โดยมีทิศทางอ่อนค่า


– เทรดเดอร์ซื้อ EUR/USD ที่ราคา 1.10000 โดยคาดหมายว่าราคาจะปรับตัวขึ้นไปที่ 1.30000 (ทำให้ระยะ take profit คือ 1.20000-1.10000 = 10000 points)


– ทั้งนี้ เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เทรดเดอร์จึงใช้คำสั่ง Sell stop (หรือ Stop loss) ที่ระดับ 1.10000 ซึ่งหากราคาอ่อนค่าจาก 1.20000 ลงมาถึง 1.10000 แล้วก็จะไม่ทำให้เกิดการขาดทุนเลย


– แต่หลังจากนั้นราคาก็เคลื่อนไหวลงมาถึง 1.10000 และอ่อนค่าต่อไปที่ 1.05000 ซึ่งเป็นราคา Market order ที่ใกล้ที่สุดหลังจากราคาเคลื่อนผ่านจุด Stop loss ที่ระดับ 1.10000


– ดังนั้น คำสั่ง Stop loss จึงได้รับการตอบสนองที่ 1.05000


เปิดบัญชีเทรดกับ Tickmill https://secure.tickmill.com/users/register