Home Courses บทที่ 4 : โบรคเกอร์ FOREX

บทที่ 4 : โบรคเกอร์ FOREX

420
0

โบรคเกอร์ คือ คนกลางที่ทำหน้าที่ประสานระหว่างผู้เทรดรายย่อยกับแหล่งเงินตราต่างประเทศ (หรือ Liquidity provider เช่น ธนาคารระหว่างประเทศ และกองทุน Hedge fund ต่างๆ) ตามที่ผู้เทรดส่งคำสั่งซื้อ-ขายเข้ามา และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายขึ้น

โดยรายได้ของโบรคเกอร์จะมาจาก Spread ของการแลกเปลี่ยนคู่เงิน ซึ่งก็คือส่วนต่างระหว่าง Bid (ราคาเสนอซื้อ) และ Ask (ราคาเสนอขาย) ที่กำหนดแตกต่างกันไปในโบรคเกอร์แต่ละราย นอกจากนี้ บางโบรคเกอร์ยังอาจคิดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพิ่มเติม

…คุณสมบัติของโบรคเกอร์ที่ดี…

1) ค่าสเปรด/ค่าธรรมเนียมต่ำ

2) ฝาก-ถอนเงินได้สะดวกรวดเร็ว รองรับการทำธุรกรรมผ่านธนาคารในไทย

3) มีบริการช่วยเหลือลูกค้า/ตอบคำถามเร็ว

4) มีบริการเนื้อหา/หน้าเว็บภาษาไทย

5) มีการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล เช่น

     – แยกบัญชีเงินฝากของลูกค้าออกจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

     – เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน/ผลการดำเนินงานของบริษัทให้สาธารณชนรับรู้

     – มีประกันคุ้มครองบัญชีเงินฝากของลูกค้า

6) ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโบรคเกอร์จากองค์กรกำกับดูแลทางการเงินตามกฎหมายของรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่ง ตัวอย่างเช่น

     – IFSC – International Financial Services Commission เบลีซ

     – CySEC – Cyprus Securities and Exchange Commission ไซปรัส

     – ASIC – Australian Securities and Investments Commission ออสเตรเลีย

     – FCA – Financial Conduct Authority อังกฤษ

     – FSCS – Financial Services Compensation Fund อังกฤษ

     – NFA – National Futures Association สหรัฐฯ

     – FINRA – Financial Industry Regulatory Authority สหรัฐฯ

…สำหรับในประเทศไทย ยังไม่มีการจัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่ให้การรับรอง/ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโบรคเกอร์ FOREX อย่างเป็นทางการ…ดังนั้น ผู้เทรดจึงควรศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลการรีวิวโบรคเกอร์หลายๆ แห่ง ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเปิดบัญชี…และระมัดระวังโฆษณาหลอกลวงระดมทุนต่างๆ โดยอ้างการลงทุนใน FOREX…

ทั้งนี้ สามารถแบ่งประเภทของโบรคเกอร์ได้เป็น 2 แบบ คือ

1. Dealing Desk Brokers หรือ Market Maker

คือ โบรคเกอร์ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ประสานและเป็น Liquidity provider ในตัวเอง ซึ่งหมายถึงผู้เทรดทำการแลกเปลี่ยนเงินตรากับโบรคเกอร์โดยตรง

เช่น เมื่อผู้เทรดส่งคำสั่งซื้อคู่เงินหนึ่ง โบรคเกอร์ก็จะขายคู่เงินนั้นให้แก่ผู้เทรด หรือจับคู่คำสั่งซื้อดังกล่าวกับผู้เทรดรายอื่นในสังกัดของโบรคเกอร์

2. No-Dealing Desk Brokers

คือ โบรคเกอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ประสานระหว่างผู้เทรดกับ Liquidity provider ภายนอก หรือกับผู้เทรดรายอื่นเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าโบรคเกอร์ประเภทนี้ จะไม่ซื้อ-ขายคู่เงินสวนทางกับผู้เทรด และจะไม่ได้รับประโยชน์จากการเทรดขาดทุนของผู้เทรดแต่อย่างใด

โดยทั่วไปมีการแบ่งโบรคเกอร์ NDD เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

2.1 ECN (Electronic Communication Network หรือ Electronic Clearing Network)

คือ โบรคเกอร์ที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้เทรดกับแหล่งเงินตราระหว่างประเทศโดยตรง ซึ่งโดยทั่วไปมักจะมีข้อกำหนดให้ต้องเปิดบัญชีฝากเงินขนาดใหญ่ จึงมักเป็นอุปสรรคสำหรับนักเทรดรายย่อยในการเข้าถึงบริการ

2.2 STP (Straight Through Processing)

คือ โบรคเกอร์ที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้เทรดกับแหล่งเงินตราระหว่างประเทศ (เช่นเดียวกับ ECN) …แต่ยังรวมถึงผู้เทรดรายอื่นในสังกัดโบรคเกอร์เดียวกัน และโบรคเกอร์รายอื่นด้วย… ซึ่งทำให้ยากที่จะรู้ว่าโบรคเกอร์ประเภทนี้จะทำตัวเป็น Market Maker เองด้วยหรือไม่

โบรคเกอร์ STP มักแบ่งกลุ่มผู้เทรดตามพฤติกรรมการเทรด…โดยจะประสานคำสั่งซื้อ-ขายของผู้เทรดที่มีแนวโน้มจะทำกำไรไปยัง Liquidity provider ภายนอก… แต่อาจทำตัวเป็นคู่เทรดของคำสั่งซื้อ-ขายที่มีแนวโน้มจะขาดทุน (เทรดสวนทาง) ในแบบเดียวกับโบรคเกอร์ประเภท Dealing Desk

อย่างไรก็ตาม สภาพการแข่งขันที่สูงของตลาด Forex ในปัจจุบัน ทำให้มีโบรคเกอร์แบบ ECN ที่ให้บริการบัญชีขนาดเล็กสำหรับผู้เทรดรายย่อยมากขึ้น และทำให้ความแตกต่างระหว่าง ECN กับ STP น้อยลง เนื่องจากการประสานคำสั่งซื้อ-ขายคู่เงิน ของโบรคเกอร์แบบ Non-Dealing Desk ต่างทำผ่านระบบ Software อัตโนมัติเช่นเดียวกัน โบรคเกอร์ ECN จึงสามารถตั้งค่าส่งคำสั่งซื้อ-ขายของผู้เทรดไปยังแหล่งเงินตราต่างประเทศแหล่งเดียวกับ STP ได้ด้วย

(อ่านต่อที่ บทที่ 5 : การซื้อ-ขาย FOREX ทำอย่างไร)