Home Courses บทที่ 1 : Forex คืออะไร

บทที่ 1 : Forex คืออะไร

693
0

Forex ย่อมาจาก Foreign Currency Exchage หมายถึง การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลหนึ่งเป็นเงินอีกสกุลหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าแตกต่างกัน … ในการแลกเปลี่ยน (หรือซื้อ-ขาย ซึ่งนิยมเรียกว่าเทรด Forex) จะใช้สัญลักษณ์แทนคู่เงินที่ต้องการแลกเปลี่ยนในรูปแบบดังต่อไปนี้

EUR/USD หมายความว่าแลก 1 EUR เป็นเงิน USD 

เช่น EUR/USD = 1.1000
หมายความว่าเงิน 1 ยูโร = 1.1000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

USD/JPY หมายความว่าแลก 1 USD เป็นเงิน JPY 

เช่น USD/JPY = 109.14
หมายความว่า เงิน 1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ = 109.14 เยน

สรุป : สกุลเงินตัวหน้า 1 หน่วย

แลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินตัวหลัง 

การที่เราสามารถทำกำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราได้ เป็นเพราะ … ค่าเงินสกุลต่างๆ มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา … ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ-การเมืองของประเทศเจ้าของสกุลเงิน เช่น เมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้น ก็คือเงิน 1 บาท สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลต่างชาติได้มากกว่าเดิม (ในทางกลับกัน คือ ต่างประเทศนำเงิน 1 หน่วยของตัวเอง มาแลกเป็นเงินบาทได้ปริมาณน้อยลง เพราะเงินบาทมีค่ามากขึ้น)

ตัวอย่าง
เดือน ก.ค.62 USD/THB = 30.88 
เดือน ก.ค.61 USD/THB = 33.25 
แปลว่า เงินบาทในเดือน ก.ค.62 แข็งค่ามากขึ้นต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.ค.61

โดยทั่วไป เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญๆ ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศ เช่น สงคราม ความขัดแย้ง หรือตัวเลขรายงานภาวะเศรษฐกิจที่ออกมาย่ำแย่ ก็จะทำให้สกุลเงินของประเทศนั้นๆ อ่อนค่า โดยนักลงทุนจะเทขายเงินของประเทศที่มีปัญหา (หรือแลกเงินสกุลที่มีปัญหากลับเป็นเงินสกุลอื่น) แล้วถอนทุนออกไป

ดังนั้นในการทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หากเราพิจารณาว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทิศทางใด เราก็สามารถเก็งกำไรคู่สกุลเงินนั้นได้โดย การเลือกถือคู่สกุลเงินตามการพิจารณาความอ่อนตัวของค่าเงินในอนาคต

สมมุติว่าการแลก USD กับ THB ในเวลานี้มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ 30 และในอนาคตเราเชื่อว่า อัตราแลกเปลี่ยนน่าจะไปในทิศทางที่บาทอ่อนตัวลง เราจึงนำเงิน 30,000 บาทไปแลกเป็นสกุลเงิน USD ได้มา 1,000 USD

จากนั้นเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามการประเมินของเรา เช่น 31 บาทต่อดอลลาร์ เราจึงนำ 1,000 USD ที่มีไปแลกกลับเป็นสกุลบาท ซึ่งเราจะแลกได้ 31,000 บาท

TIPs โดยทั่วไป ในประเทศไทยไม่อนุญาตให้ทำการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาท และสำหรับเทรดเดอร์ทั่วโลกจะนิยมเทรดอัตราแลกเปลี่ยนในรูปแบบ CFD (Contact for differrence) กับโบรกเกอร์ผู้ให้บริการ โดยมีคู่สกุลเงินยอดนิยมในการเทรดได้แก่ EURUSD, GBP/USD , USD/CHF , USD/JPY

Most traded currencies by value
Currency distribution of global foreign exchange market turnover ข้อมูลจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Most_traded_currencies