Home Uncategorized ข่าวสารสำคัญมีผลต่อค่าเงิน

ข่าวสารสำคัญมีผลต่อค่าเงิน

2157
0

ข่าวสารสำคัญอย่างไร?
Forex เป็นตลาดเงินที่นักลงทุนทั่งโลกสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้นปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาค รวมทั้งสถานการณ์ภายในประเทศและ เหตุการณ์สำคัญระหว่างประเทศของเจ้าของสกุลเงิน
เช่น สภาวะตลาดหุ้น อัตราดอกเบี้ย สภาวะการผลิด รวมถึงรายงานเศรษฐกิจ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเงินค่อนข้างมาก
เพราะข่าวสารสำคัญมีผลต่อค่าเงิน ดังนั้นผู้เทรด Forex ควรติดตามข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

เรียนรู้เรื่องเทคนิคการเทรดเพิ่มเติมที่ Ebook ClubFX ภาษาไทยเพื่อคนไทย ให้ข้อมูลและความรู้เบื้องต้นในการเทรด Forex อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://clubfx.com/ebook/e-bookTH-TICxClubfx.pdf